Literatuur

Literatuurlijst

Download hier de literatuurlijst ‘herstelgericht werken op school’ door M.Beerten

Artikels

Wachtel, T. (2012). Defining Restorative. Bethlehem, PA: International Institute for Restorative Practices.

Debonnet, M (2013) Herstelgericht werken in Technisch Atheneum Heule, Caleidoscoop jg. 25 nr. 1

Debonnet, M (2013) Herstelgericht werken in de hele school. Een praktijkvoorbeeld vanuit het perspectief van de leerlingbegeleider. Welwijs 2013, jg.24, nr 3

Hamers, J (2009) En toch is het een goede jongen, mijnheer. Welwijs 2009, jg 20, nr 2

M. Beerten & T. Van Waterschoot. Time out: een herstelgerichte pauze voor leerling, leerkracht, ouders en school; M. Beerten & T. Van Waterschoot in Leerrijk.be (Plantyn), juni 2012

M.Beerten. Op weg naar een herstelgericht beleid op school; M. Beerten, Welwijs 2012, jg. 23, nr. 4  

M. Beerten. Verbondenheid op school door herstelgericht werken, M. Beerten, IVO (Informatie Vernieuwing onderwijs), 2013,  jg. 34, nr. 132. 

M. Beerten. “Straffen of Herstellen” ; www.klasse.be/leraren/30080/straffen-of-herstellen of www.klasse.be/leraren/magazine/?nr=230 p. 26-27

Michael Michiels “Ook herstel begint bij jezelf. Over leiderschap en de implementatie van herstelgericht werken. 

Ligand. “Time-out: van individueel traject op maat naar samen school maken” Welwijs juni 2015 nr. 2

Stijn Deprez, Michael Michiels “Onderwijs van de toekomst kleurt cyaan” Herstelrecht 2017

Boeken

Ligand, J.Barbier, S. Deprez, M. Michiels, L. Windels “Samen-wijs, herstelgericht werken op school. Acco 2014.

Links

Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid

Driftkikkers in de klasse (klasse.be)

Eerste bemiddelaars probleemgedrag op school studeren af (nieuws onderwijs en vorming)

We hebben jullie nodig om pesten te stoppen (klasse.be)

Video

Why schools should be going around in circles