Dialoogdag 2 oktober 2014

herstel tekening kleiner 2014

Met de dialoogdag ‘Straffer in Herstel’ breit het Platform voor Herstelgericht Werken op School een vervolg aan het succes van de studiedag van vorig schooljaar. Al wie met herstelprocessen op school te maken krijgt, wordt uitgenodigd om de reflectiedag mee in te vullen.
We creëren een forum waarop leerkrachten, leerlingen, ouders, directeurs, CLB-medewerkers, leerlingenbegeleiders, … ervaringen kunnen uitwisselen. Aan de hand van de World Café-methodiek diepen we relevante thema’s en obstakels verder uit. We willen komen tot aanbevelingen en actieplannen die scholen verder op weg kunnen zetten. Bob Peeters van South Research leidt de dag in goede banen.

 

Datum: door omstandigheden verplaatst naar donderdag 2 oktober  2014 9u-16u
Plaats: Perron M, Mechelen, Douaneplein
Prijs: 75 euro

 

Inschrijven kan je hier al doen.

 

wens je meer info: info@herstelgerichtwerkenopschool.be

download hier de folder met het programma