Vorming en opleiding

Studiedagen

Basisopleiding tot hergo-moderator op school of in de hulpverlening

Een herstelgericht groepsoverleg (hergo) is een formeel overleg waarbij alle directe en indirecte betrokkenen bij een ernstig incident onder leiding van een onafhankelijk moderator op zoek gaan naar een oplossing voor de situatie.

Deze opleiding verleent de deelnemer de nodige specifieke vaardigheden om hergo’s zelf te modereren en reikt een theoretisch en praktisch kader aan om de ruimere principes van het hersteldenken naar de eigen praktijk te vertalen. Het traject bestaat uit 3 ervaringsgerichte vormingsdagen en 2 terugkomdagen waarbij de deelnemer uitgedaagd wordt om effectief met herstelmethodieken aan de slag te gaan. Wanneer aan alle criteria is voldaan, krijgt men een certificaat uitgereikt.

Meer info via http://www.ligand.be

Traject herstelgerichte school

Dit is een implementatieproces op maat van de school waardoor alle medewerkers de visie en basistechnieken van herstel begrijpen en gebruiken. Er wordt hiertoe een kerngroep opgeleid die het mandaat heeft om het herstelgedachtegoed ook in het beleid door te voeren.

Het proces start met een verkennend gesprek met de directie en eindigt ten vroegste 2 jaar later met de  toekenning van het label aan scholen die erin slaagden de filosofie en praktijk van herstelgericht werken structureel in hun werking in te bedden.

Meer info via http://www.ligand.be

 _