Werken met groepen…van teambuilding tot conflicthantering

Werken met groepen is geen sinecure. Het is een kunst. Meer nog, het is een kunde: zelfs na jarenlange ervaring blijft het steeds weer een aftasten hoe de dynamiek van een groep zich ontplooit. En zoals je zelf ongetwijfeld al ondervonden hebt: het loopt niet altijd van een leien dakje. Wanneer collectieve afspraken worden genegeerd of enkele dominante jongeren het waarden- en normenkader van een groep gaan bepalen, ontaardt dit vaak in zware discussies en/of conflicten tussen groepsbegeleiders of leerkrachten en de jongeren. De preventieve en krachtige methodiek van de pro-actieve groepscirkels biedt hierbij een geheel nieuwe invalshoek en sterke handvatten.

lees meer over deze introductieopleiding tot herstel door Ligand
6-7-8 november 2013