Unieke kans voor scholen!

Met het project Herstelgericht Werken op School van A tot Z schakelt het platform voor herstelgericht werken een versnelling hoger. We nodigen drie scholen uit om de visie en bijhorende praktijken van de herstelgedachte ten volle te implementeren. Een unieke kans voor scholen die een grote nood aan een alternatief traject voelen, die ervaren dat de weg die ze nu bewandelen in de richting van een doodlopend straatje gaat. Ervaring en onderzoek laten immers zien dat herstelgerichte processen niet enkel bijdragen tot de constructieve oplossing van concrete conflicten en tuchtproblemen. Een systematische herstelgerichte aanpak draagt ook bij tot een meer respectvol en meer emancipatorisch schoolklimaat. Dit heeft een positieve impact op het welbevinden en het leerproces van elke persoon. Heb je interesse in dit traject? Klik dan op onderstaande link.

Kik hier als je meer info wenst 

KANDIDAATSDOSSIER herstelgericht werken op school van A tot Z

Platform voor Herstelgericht Werken op School zoekt medewerkers intervisie !

In antwoord op de duidelijke vraag van heel wat mensen in het werkveld, willen wij als Platform de uitbouw van ‘intervisiegroepen, herstelgericht werken op school’ in Vlaanderen mee ondersteunen. We willen hiertoe een oproep doen naar mensen die zich willen engageren in het mee trekken van een dergelijke intervisiegroep.

wil je meer info: Uitnodiging intervisie 19112015

Verslag dialoogdag ‘straffer in herstel’

Hier vindt u het verslag van de dialoogdag. Dit is een samenvatting van alle ideeën die werden bij elkaar gedacht tijdens de World café sessies tijdens de namiddag.

De dag zelf liep er een cameraman rond met de opdracht om een impressie – verslag te maken van de dialoogdag. Ook dat kan u hieronder terugvinden

U kan ons ook terugvinden of facebook: https://www.facebook.com/herstelgerichtwerkenopschool?fref=ts

Deze tekst en de aanbevelingen worden bezorgd aan minister Crevits. In het kader van de ‘hele school benadering’, bevat ons document enkele belangrijke handvatten ter ondersteuning van deze aanpak  die we graag meegeven aan de beleidsmakers.

 

Straffer in herstel

herstel tekening kleiner 2014Met de dialoogdag ‘Straffer in Herstel’ breit het Platform voor Herstelgericht Werken op School een vervolg aan het succes van de studiedag van vorig schooljaar. Al wie met herstelprocessen op school te maken krijgt, wordt uitgenodigd om de reflectiedag mee in te vullen.
We creëren een forum waarop leerkrachten, leerlingen, ouders, directeurs, CLB-medewerkers, leerlingenbegeleiders, … ervaringen kunnen uitwisselen. Aan de hand van de World Café-methodiek diepen we relevante thema’s en obstakels verder uit. We willen komen tot aanbevelingen en actieplannen die scholen verder op weg kunnen zetten. Bob Peeters van South Research leidt de dag in goede banen.

Datum: door omstandigheden verplaatst naar donderdag 2 oktober  2014 9u-16u
Plaats: Perron M, Mechelen, Douaneplein
Prijs: 75 euro

Inschrijven kan je hier al doen.

wens je meer info: info@herstelgerichtwerkenopschool.be

download hier de folder met het programma

Welkom bij het Platform voor herstelgericht werken op school

Een kind dat een taalfout maakt,
geven we taalles.
Een kind dat moeite heeft met rekenen,
geven we bijles wiskunde.
En een kind dat zich foutief gedraagt,
geven we straf.

(Vrij naar Belinda Hopkins op het Congres voor herstelgericht werken op school – 12 oktober 2012)

Sinds een twintigtal jaar bestaat in de hele wereld een groeiende belangstelling voor herstelgericht werken. Speerpunt in deze ontwikkeling is het herstelrecht in de context van justitie, maar ook in andere sectoren van het maatschappelijk leven, zoals het welzijnswerk, buurtontwikkelingswerk of het onderwijs, neemt de belangstelling toe voor herstelgericht werken.

Gemeenschappelijk aan deze benaderingen is dat ze gericht zijn op het herstel van beschadigde relaties naar aanleiding van conflicten of van normovertredend gedrag. Ze berusten op een eigen visie op de betekenis van de norm en de normoverschrijding, en op een verlangen om het antwoord erop constructief te laten zijn voor de menselijke verhoudingen en het samen leven.

Ook voor het onderwijs is het herstelgericht werken bijzonder belangrijk. De ervaring en het onderzoek laten immers zien dat herstelgerichte processen niet enkel bijdragen tot de constructieve oplossing van concrete conflicten en tuchtproblemen. Een systematische herstelgerichte aanpak draagt ook bij tot een meer respectvol en meer emancipatorisch schoolklimaat.

lees hier de volledige platformtekst

 

Werken met groepen…van teambuilding tot conflicthantering

Werken met groepen is geen sinecure. Het is een kunst. Meer nog, het is een kunde: zelfs na jarenlange ervaring blijft het steeds weer een aftasten hoe de dynamiek van een groep zich ontplooit. En zoals je zelf ongetwijfeld al ondervonden hebt: het loopt niet altijd van een leien dakje. Wanneer collectieve afspraken worden genegeerd of enkele dominante jongeren het waarden- en normenkader van een groep gaan bepalen, ontaardt dit vaak in zware discussies en/of conflicten tussen groepsbegeleiders of leerkrachten en de jongeren. De preventieve en krachtige methodiek van de pro-actieve groepscirkels biedt hierbij een geheel nieuwe invalshoek en sterke handvatten.

lees meer over deze introductieopleiding tot herstel door Ligand
6-7-8 november 2013